prawa kobiet

prawa kobiet

W 2016 roku, wobec zapowiedzianego przez polityków PiS wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji, byłam jedną z inicjatorek i organizatorek Marszu Godności – oddolnej manifestacji w obronie praw kobiet. 3 października 2016 byłam jedną z warszawskich organizatorek Czarnego Poniedziałku, czyli pierwszego ogólnopolskiego zrywu kobiet w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet (OSK), zainicjowanego przez Martę Lempart. Zainicjowałam utworzenie warszawskiej struktury OSK, która następnie przekształciła się w Warszawski Strajk Kobiet. W ramach działalności Strajku współorganizowałam wszystkie manifestacje w Warszawie w latach 2016 – 2019, w obronie praw kobiet i przeciwko tuszowaniu pedoflii w Kościele katolickim.