o mnie

Kim jestem?

Jestem lewicową aktywistką – współzałożycielką i prezeską Kongresu Świeckości, jedną z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, zaangażowaną obywatelką, przedsiębiorczynią, mamą dwójki dorosłych dzieci. Ukończyłam zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, socjologię w Collegium Civitas, a także podyplomowe studia wyceny nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej. Pochodzę z Warszawy, a od niedawna mieszkam na Warmii i działam w regionie warmińsko-mazurskim. Jestem odważna i skuteczna. Słucham ludzi. Walczę o lepszą, przyjazną Polskę dla wszystkich!

Skąd się znamy?

Może widziała/eś mnie na scenie jednej z kilkudziesięciu największych warszawskich demonstracji w obronie praw kobiet, wolnych mediów i praworządności? Lub znasz projekt Same Plusy i nasze inicjatywy na rzecz rozdziału kościoła od państwa, świeckiej szkoły, w obronie społeczności LGBT? Spotkała/eś mnie w jednej z kilkunastu miejscowości Warmii i Mazur z akcją Świeckie Państwo Teraz? A może pamiętasz zbiórki podpisów pod projektami Świeckie Państwo i Świecka Szkoła , które prowadziłam? Lub czytała/eś o mnie w mediach? Jeśli nie, sięgnij do google, znajdziesz tam wiele informacji o moich działaniach na rzecz lepszej Polski, które nieustająco prowadzę od 2015 roku.

Aby je zrealizować potrzebny jest realny wpływ na politykę. Dlatego kandydowałam z list Lewicy w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, a teraz ubiegam się o mandat w wyborach europejskich jako liderka listy Lewicy w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim, czyli w okręgu nr 3.

PO CO IDĘ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO?

Po pierwsze, pełnia praw kobiet. Będę działać na rzecz wprowadzenia Europejskiej Karty Praw Kobiet, która wyznaczy unijne standardy w zakresie praw reprodukcyjnych i seksualnych – edukacji seksualnej, opieki ginekologicznej i położniczej, badań prenatalnych, antykoncepcji i aborcji, ale także w zakresie dostępu kobiet do edukacji i rynku pracy, ochrony przed przemocą ekonomiczną i działań na rzecz równej reprezentacji w życiu społecznym.

Po drugie, lepsze warunki pracy i godne życie dla młodych ludzi. Umowa o pracę i ochrona praw pracowniczych nie mogą być luksusem, a gospodarka mieszkaniowa ma służyć tym, którzy nie mają zdolności kredytowej. Dach nad głową, godna praca, z której da się wyżyć i najwyższa jakość usług publicznych, szczególnie edukacji i służby zdrowia – oto europejskie standardy, o które chcę zawalczyć dla naszego kraju i regionu.

Po trzecie, ochrona praw osób LGBT+. Bezpieczeństwo, równość w dostępie do zawierania związków i do opieki zdrowotnej, ochrona przed przemocą i mową nienawiści, humanitarny proces uzgodnienia płci – to absolutna konieczność. Wprowadzimy obowiązek respektowania związków zawartych w Unii Europejskiej przez wszystkie państwa członkowskie. Zakażemy tzw. „terapii konwersyjnych”.   

Po czwarte, poszanowanie praw człowieka – każdego człowieka. Dlatego będę walczyć o to, by Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex rozszerzyła działalność o pomoc uchodźcom.

Po piąte, ochrona przyrody i klimatu. Polityka jest skuteczna wtedy, gdy uwzględnia potrzeby i obawy ludzi. Tego elementu zabrakło przy konstruowaniu Zielonego Ładu i w rezultacie mamy dziś falę protestów w całej Europie. A przecież wszyscy chcemy czystego powietrza, czystej wody, czystej energii i zdrowej żywności. Dlatego potrzebujemy polityki klimatycznej z czerwonym sercem ❤ – otwartej na autentyczny dialog. To, co odróżnia nasz program to nacisk na sprawiedliwą transformację i uspołecznienie energii. Zmiany muszą służyć ludziom, a nie odbywać się ich kosztem. Tylko Lewica ma na to dobrą odpowiedź.