moja działalność

Przede wszystkim po świeckie państwo, a co za tym idzie –po pełnię praw kobiet i  osób LGBT oraz likwidację przywilejów kościoła i wszelkich regulacji prawnych powstałych z inspiracji religijnej. Ale także po równość społeczną, najwyższą jakość usług publicznych, wsparcie najsłabszych oraz przywrócenie właściwego znaczenia słowom prawo i sprawiedliwość.

Swoją działalność na rzecz rozdziału kościoła od państwa prowadzę w 3 obszarach:

Po pierwsze, projektowanie legislacji zmierzającej do zrównania praw i obowiązków kościoła z prawami i obowiązkami organizacji pozarządowych oraz związanym z tą legislacją aktywizmem politycznym i edukacyjnym. Wraz z ekspertkami i ekspertkami przygotowałam 3 projekty ustaw:

Wprowadzając te projekty do debaty publicznej, uruchomiłam zbiórki podpisów oraz towarzyszące im kampanie edukacyjne #ŚwieckiePaństwo i #NastolatkiNieGęsi jako narzędzia przyciągania uwagi i zdobywania poparcia. Akcje odbiły się szerokim echem w mediach, a pierwsze dwa projekty zostały złożone w sejmie przez klub Lewicy.

Po drugie, dodawanie Polkom i Polakom odwagi do sprzeciwu wobec postępującej klerykalizacji życia publicznego. W tym celu, wraz z grupą aktywistek, uruchomiłam kampanię #SamePlusy, a w jej ramach dziesiątki akcji terenowych z wykorzystaniem bilbordów, furgonetki i mobilnego namiotu w kilkudziesięciu dużych i mniejszych miastach Polski – od Podkarpacia, przez Podlasie, Warmię i Mazury, po Pomorze.

Po trzecie, demaskowanie przestępstw i nadużyć kleru – jako stowarzyszenie prowadzimy regularny przegląd publikacji medialnych dotyczących przestępstw i nadużyć ze strony kleru oraz korupcji kościelno-urzędniczej i popularyzujemy je w kanałach społecznościowych Kongresu Świeckości i Projektu Świeckie Państwo.

KALENDARIUM:

W 2015 roku byłam jedną z koordynatorek akcji Świecka Szkoła – obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej przeciwko finansowaniu religii z publicznych pieniędzy.  Wiosną 2016 roku byłam jedną z inicjatorek i organizatorek Marszu Godności – pierwszej oddolnej, niezwiązanej z żadną organizacją, manifestacji w obronie praw kobiet.

Pamiętnego 3 października 2016 roku byłam jedną z organizatorek Czarnego Poniedziałku, czyli pierwszego ogólnopolskiego zrywu kobiet w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Po tym wydarzeniu zainicjowałam utworzenie warszawskiej struktury Strajku Kobiet, która następnie przekształciła się w Warszawski Strajk Kobiet. W ramach działalności tego kolektywu współorganizowałam wszystkie manifestacje w Warszawie w latach 2016 – 2019. Jako pierwsza w Polsce zorganizowałam demonstrację pod kościołem, a następnie kolejne, liczne protesty przed kurią i kościołami w obronie praw kobiet i tuszowaniu pedofilii przez kler.

Na początku 2017 roku wraz z grupą osób zaangażowanych w działania na rzecz rozdziału kościoła od państwa założyłam stowarzyszenie Kongres Świeckości. Nasz apel przeciwko klerykalizacji Państwa podpisało wielu znanych ekspertów i osobistości. Jesienią tego samego roku współorganizowałam dwudniowy kongres poświęcony sprawie rozdziału kościoła od państwa, który skupił wszystkie partie lewicowe, ekspertów i organizacje obywatelskie działające na rzecz świeckości. Finałem wydarzenia było podpisanie przez uczestniczące strony historycznego dokumentu – Manifestu Kongresu Świeckości – wyrażającego zbieżność celów oraz wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz rozdziału kościoła od państwa.

Wiosną 2019 roku uruchomiłam obywatelską inicjatywę ustawodawczą Świeckie Państwo – zbiórkę podpisów pod projektem ustawy o jawności przychodów kościołów i związków wyznaniowych oraz o likwidacji ich przywilejów finansowych. Zebraliśmy ponad 90 tysięcy podpisów poparcia, a klub poselski Lewicy złożył nasz projekt w sejmie.

Z mojej inspiracji, 25 października 2020 roku tysiące kobiet w całej Polsce stanęło przed kościołami, w geście buntu przeciwko wyrokowi pseudo-trybunału konstytucyjnego i atakowi ze strony kleru katolickiego.

Wiosną 2021 roku, we współpracy z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet i niezależnymi aktywistkami przygotowałam ramy kampanii Same Plusy, która ma na celu popularyzację wiedzy na temat związku, jaki istnieje między indywidualnymi wyborami i postawami a pozycją polityczną kościoła rzymskokatolickiego w Polsce oraz zachętę do odseparowania się od kościoła we wszystkich obszarach życia prywatnego i społecznego. Ruszyłyśmy w pierwszą wyprawę w teren i przeprowadziłyśmy kampanię bilbordową.

Latem 2021 roku uruchomiłam #Antyhomofobus – furgonetkę, która jeździ w obronie atakowanej społeczności LGBT jako odpowiedź na nienawiść, szczucie i kłamstwa, które sączą się z ciężarówek finansowanych przez organizacje fundamentalistów katolickich. Furgonetka wyjechała w Polskę kilkakrotnie, latem i jesienią 2021 roku, i odwiedziła kilkanaście mniejszych i większych miast.

W listopadzie 2021 roku doprowadziłam do przystąpienia Kongresu Świeckości do Porozumienia Dla Praworządności – paktu partii opozycyjnych i organizacji obywatelskich mającego na celu przywrócenie praworządności, której jednym z filarów jest rozdział kościoła od państwa. W ramach porozumienia, w styczniu 2022 roku opozycja parlamentarna złożyła wspólnie napisany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia projekt ustawy, który spełnia znaczną część przedstawionych postulatów naprawczych wymiaru sprawiedliwości.

W grudniu 2021 roku przedstawiłam mój projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, wprowadzający zasadę, że o uczestnictwie w lekcjach religii decydują samodzielnie uczniowie, po ukończeniu 15 roku życia. Uruchomiłam w związku z tym projektem kampanię #NastolatkiNieGęsi z cyklem grafik informacyjnych oraz petycję, pod którą podpisało się ponad 7600 osób. Projekt wsparły medialnie między innymi posłanki Joanna Scheuring-Wielgus, Wanda Nowicka, Monika Falej, Marcelina Zawisza i Barbara Nowacka. 1 września 2022 roku posłanka Nowicka, w imieniu klubu Lewicy, złożyła projekt ustawy w sejmie.

W styczniu 2022 roku w imieniu stowarzyszenia Kongres Świeckości wystosowałam list otwarty „Dość bezkarności kleru!”, skierowany do parlamentarzystek i parlamentarzystów, zawierający projekt nowelizacji ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, który napisałam we współpracy ze stowarzyszeniem SOISH. Projekt ten ma na celu doprecyzowanie obecnych regulacji i wyraźne określenie granic autonomii i niezależności kościoła tak by nie było wątpliwości co do obowiązku bezwzględnego podporządkowania się przez kościół obowiązującemu prawu państwa w każdej sprawie, która nie wkracza w zakres sprawowanych funkcji religijnych. Nasz list został podpisany przez liczne organizacje obywatelskie, w tym Ogólnopolski Strajk Kobiet, Komitet Obrony Demokracji i Obywateli RP.

31 stycznia 2022 wzięłam udział w międzynarodowej konferencji poświęconej wolności sumienia w Europie, zorganizowanej przez Europejską Sieć Laicką, stowarzyszenie EGALE, przy współpracy Senatu Republiki Francuskiej.

We wrześniu 2022 roku, po złożeniu przez klub Lewicy projektu ustawy #NastolatkiNieGęsi rozpoczęłam akcję objazdową furgonetki #ZegnajReligio, przemierzając wraz z aktywistkami z kolektywu #SamePlusy miejscowości Pomorza, Kujaw, Ziemi Chełmińskiej, Mazowsza i Podlasia. Ta kampania informacyjna o prawach dzieci bezwyznaniowych wzbudziła wielkie zainteresowanie i w większości  pozytywne reakcje. Napisały o nas media ogólnopolskie i lokalne, we wszystkich odwiedzonych miejscowościach. Wspomniał o akcji także w kazaniu na Jasnej Górze abp Depo.

Wiosną 2023 roku wyruszyłam w trzecią trasę furgonetką #ZegnajReligio -do Małopolski i na Podkarpacie.

W lipcu 2023 roku we współpracy z Lewicą oraz lokalnymi aktywistkami i aktywistami rozpoczęłam objazdową kampanię #ŚwieckiePaństwoTeraz na Warmii i Mazurach. Zbieramy podpisy pod apelem do parlamentarzystów,  rozdajemy ulotki, rozmawiamy i przekonujemy do tego, że rozdział kościoła od państwa to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie dziś stoją przed Polską.