jak mnie wesprzeć

Jeśli chcesz mnie wesprzeć finansowo, oto dane do wpłaty:

Bożena Przyłuska
  Fundusz Wyborczy Nowej Lewicy
  ul. Złota 9 lok.4
  00-019 Warszawa
  Bank PKO BP SA
  11 1020 1026 3174 3000 0000 1168
  tytuł wpłaty: darowizna, Bożena Przyłuska, Wybory do PE

Uwaga! Darowiznę może przekazać wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie i zamieszkująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Darowizny można wpłacać wyłącznie na podany wyżej rachunek przelewem z rachunku osobistego, kartą płatniczą lub czekiem.

Wpłaty, których można dokonywać w formie przelewu (tradycyjnego, nie błyskawicznego) mogą pochodzić wyłącznie z własnego rachunku osobistego darczyńcy. Nieprawidłowe wpłaty, jak gotówka wpłacona w okienku bankowym lub pocztowym, przelewy z kont firmowych, przelewy przez firmy pośredniczące, przepadają na rzecz Skarbu Państwa.

Dziękuję!