jak mnie wesprzeć

Jeśli chcesz mnie wesprzeć finansowo, oto dane do wpłaty:

Fundusz Wyborczy Nowej Lewicy

nr konta: 55 1020 1026 3174 2000 0000 0769

tytułem: darowizna, Bożena Przyłuska

Uwaga! Darowiznę może przekazać wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie i zamieszkująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Darowizny można wpłacać wyłącznie na podany wyżej rachunek przelewem z rachunku osobistego, kartą płatniczą lub czekiem.

Wpłaty, których można dokonywać w formie przelewu (tradycyjnego, nie błyskawicznego) mogą pochodzić wyłącznie z własnego rachunku osobistego darczyńcy. Nieprawidłowe wpłaty, jak gotówka wpłacona w okienku bankowym lub pocztowym, przelewy z kont firmowych, przelewy przez firmy pośredniczące, przepadają na rzecz Skarbu Państwa.

Dziękuję!