moje priorytety

Utożsamiam się z ruchem Lewicy i popieram takie zmiany, które prowadzą do zwiększania równości, sprawiedliwości społecznej oraz poszanowania praw mniejszości. Państwo musi zapewniać szeroki dostęp do usług publicznych najwyższej jakości i wspierać oraz wyrównywać szanse najsłabszych. System podatkowy musi być sprawiedliwy, według tej samej zasady – niższe podatki dla uboższych i wyższe dla bogatszych.

Za najważniejsze wyzwanie, które stoi dziś przed Polską uważam jednak rozdział kościoła od państwa. Bez niego nie będzie w Polsce demokracji i praworządności. Politycy zależni od kleru tworzą niesprawiedliwe prawo, które krzywdzi i zabija. Tylko świeckie państwo, wolne od regulacji inspirowanych religijnie, może być gwarantem poszanowania praw człowieka.

Lepsze warunki pracy i godne życie dla młodych ludzi, dla których dziś niestety najrozsądniejszym wyborem życiowym bywa wyjazd to także bardzo mi bliskie kwestie. Umowa o pracę i ochrona praw pracowniczych nie mogą być w Polsce luksusem, a gospodarka mieszkaniowa ma służyć tym, którzy nie mają zdolności kredytowej. Dach nad głową, godna praca, z której da się wyżyć i najwyższa jakość usług publicznych, szczególnie edukacji i służby zdrowia – oto minimum, o które chcę powalczyć w Sejmie.

Moje priorytety to:

 1. Wolność sumienia i rozdział kościoła od państwa:
 • likwidacja tzw. klauzuli sumienia
 • likwidacja ochrony tzw. uczuć religijnych
 • rozliczenie tuszowania pedofilii w kościele
 • zakaz egzorcyzmowania dzieci
 • jawność przychodów i majątku kościoła
 • likwidacja finansowych przywilejów kościoła
 • zakaz uwłaszczania kościoła na publicznych nieruchomościach
 • przywrócenie świeckiego charakteru instytucjom publicznym – przedszkolom, szkołom, urzędom, służbom cywilnym i wojskowym oraz ceremoniałowi i uroczystościom państwowym
 • psychologowie zamiast kapelanów i katechetów
 • prawo wglądu w dane osobowe, gromadzone i przetwarzane przez kościół
 • zakaz finansowania studiów teologicznych z publicznych pieniędzy
 • wypowiedzenie konkordatu i zastąpienie go ustawą

2. Pełnia praw kobiet:

 • dostępna i darmowa aborcja na żądanie do 12 tygodnia
 • nieograniczony i bezpłatny dostęp do antykoncepcji
 • nieograniczony i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych
 • poprawa standardów opieki okołoporodowej
 • pełny dostęp do opieki ginekologicznej od 15 roku życia
 • refundacja in vitro
 • wdrożenie i stosowanie Konwencji Antyprzemocowej
 • zabezpieczenie emerytalne nieodpłatnej pracy opiekuńczej kobiet
 • skuteczne ściąganie alimentów
 • równość płac bez względu na płeć
 • parytety i suwaki w polityce i gospodarce

3. Równość osób LGBT:

 • edukacja seksualna zgodna z wytycznymi WHO
 • penalizacja mowy nienawiści na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej
 • legalizacja związków partnerskich i równości małżeńskiej
 • prawo adopcji dzieci dla par jednopłciowych
 • zmiana poniżającej i krzywdzącej procedury uzgodnienia płci na zgodną ze standardami ochrony praw człowieka
 • pełny dostęp do opieki psychologicznej od 15 roku życia
 • edukacja antydyskryminacyjna