moja działalność

W OBRONIE ŚWIECKIEGO PAŃSTWA:

W 2015 roku zaangażowałam się w akcję Świecka Szkoła i stałam się jej współkoordynatorką. Akcja miała na celu złożenie w Sejmie RP projektu ustawy, w której państwo nie będzie finansowało lekcji religii w polskich szkołach.

W lutym 2017 roku wraz z grupą osób zaangażowanych w rozdział kościoła i Państwa stworzyliśmy stowarzyszenie Kongres Świeckości.

Po paru tygodniach opublikowaliśmy jako Kongres apel przeciwko klerykalizacji Państwa. Oto jego podstawowe postulaty:

-Zakaz finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa

-Postulat świeckiego charakteru edukacji publicznej

-Zakaz umieszczania symboli religijnych w instytucjach państwowych oraz łączenia ceremoniału państwowego z obrzędami religijnymi

-Bezwzględne przestrzeganie standardów prawa międzynarodowego w zakresie poszanowania praw człowieka – bez względu na kwestie religijne

22 X 2017, na zakończenie pierwszego zwołanego przez nas kongresu, osiem partii i kilkanaście stowarzyszeń reprezentujących pełne spektrum polskiej lewicy podpisało historyczny dokument – Manifest Kongresu Świeckości – wyrażający zbieżność ich celów oraz wolę współpracy ze środowiskami laickimi w ramach walki z klerykalizacją Polski i walki o świeckość naszego Państwa. Na gruncie współpracy dotyczącej obrony świeckości Państwa dokonał się pierwszy etap integracji polskiej lewicy, początek procesu, który ostatecznie doprowadził do stanu obecnego.

W okresie od kwietnia do czerwca 2019 byłam liderką obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej: Świeckie Państwo – projekt ustawy o jawności przychodów kościołów i związków wyznaniowych oraz o likwidacji ich przywilejów finansowych i zebraliśmy pod nią ponad 90 tysięcy podpisów poparcia.

W OBRONIE PRAW KOBIET:

W 2016 roku, wobec zapowiedzianego przez polityków PiS wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji, byłam jedną z inicjatorek i organizatorek Marszu Godności – oddolnej manifestacji w obronie praw kobiet. 3 października 2016 byłam jedną z warszawskich organizatorek Czarnego Poniedziałku, czyli pierwszego ogólnopolskiego zrywu kobiet w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet (OSK), zainicjowanego przez Martę Lempart. Zainicjowałam utworzenie warszawskiej struktury OSK, która następnie przekształciła się w Warszawski Strajk Kobiet. W ramach działalności Strajku współorganizowałam wszystkie manifestacje w Warszawie w latach 2016 – 2019, w obronie praw kobiet i przeciwko tuszowaniu pedoflii w Kościele katolickim.

W OBRONIE PRAW OSÓB LGBT+:

W swojej działalności publicznej szczególnie eksponuję kwestie neutralności wyznaniowej i światopoglądowej – kwestie które w dużym stopniu dotyczą osób LGBT+

Gdy przez kilka miesięcy 2019 roku aktywiści związani z tzw. „Agendą dla Europy” prowadzili w całej Polsce perfidną akcję “Stop pedofilii”, mającą na celu szczucie przeciwko osobom nieheteronormatywnym i doprowadzenie do kojarzenia ich ze zjawiskiem pedofilii, byłam jedną z osób aktywnie wspierających i prowadzących akcję sprzeciwu wobec ich manipulacji.